همیشه برای رسیدن به نتیجه و کار نهایی، مشتری را مدنظر قرار دهید. آن­ها به چه چیزی می­خواهند دست یابند و در چه زمینه‎ه­ای باید تحقق یابد؟

لارا

بزرگترین اشتباهی که همیشه از سوی طراحان جدید یا رؤیاپرداز می بینم این است که آن‏ها تصور می کنند حرفه طراحی فقط مربوط به طراحی است.

کریس تِلوِل، مدیر تجربه کاربری در Envato