بزرگترین اشتباهی که همیشه از سوی طراحان جدید یا رؤیاپرداز می بینم این است که آن‏ها تصور می کنند حرفه طراحی فقط مربوط به طراحی است.

کریس تِلوِل، مدیر تجربه کاربری در Envato