مباحث درسی دانشجویان دانشگاه شریف، لایتک

این جزوات و ویدئوها تنها برای دانشجویان دانشگاه شریف، مؤسسه لایتک قرار گرفته است و تمامی فایل‌ها حاوی رمز عبور می‌باشند.

دوره مقدماتی رابط و تجربه کاربری
در دانشگاه شریف | دوره حضوری
دوره پیشرفته رابط و تجربه کاربری
در دانشگاه شریف | دوره حضوری
ورکشاپ سوم طراحی اینتراکشن
زمان: ۲۱ تیر | آدرس: تهران، شریعتی
ورکشاپ سوم تخصصی تجربه کاربری
زمان: نامعلوم | آدرس: تهران، شریعتی
ورکشاپ اول گیمیفیکیشن و اینترنت اشیا
زمان: ۴ مرداد | آدرس: تهران، شریعتی