مباحث درسی دانشجویان دانشگاه شریف، لایتک

این جزوات و ویدئوها تنها برای دانشجویان دانشگاه شریف، مؤسسه لایتک قرار گرفته است و تمامی فایل‌ها حاوی رمز عبور می‌باشند.

دوره مقدماتی رابط و تجربه کاربری
در دانشگاه شریف | دوره حضوری
دوره پیشرفته رابط و تجربه کاربری
در دانشگاه شریف | دوره حضوری
ورکشاپ دوم طراحی اینتراکشن
زمان: ۱۴ تیر | آدرس: تهران، شریعتی