بزرگترین اشتباهی که همیشه از سوی طراحان جدید یا رؤیاپرداز می بینم این است که آن‏ها تصور می کنند حرفه طراحی فقط مربوط به طراحی است.

کریس تِلوِل، مدیر تجربه کاربری در Envato

بزرگترین اشتباهی که همیشه از سوی طراحان جدید یا رؤیاپرداز می بینم این است که آن‏ها تصور می کنند حرفه طراحی فقط مربوط به طراحی است. آموزشی که آن­ها فرا می­گیرند (دانشگاه، مؤسسات یا دوره های دیگر) تکنیک ها و پیاده سازی کاربردی طراحی را به آن­ها می آموزند. اما آن‏ها به سرعت درمی­یابند که طراحی درک کردن مردم و کار کردن با آن­هاست.

طراحان باید راه­های مشارکت و ارتباط با افراد غیر طراح را پیدا کنند، یا در مقابل گروه بزرگی از مردم بایستند و با اعتماد به نفس بالایی طراحی خود را شرح دهند. شما نمی­توانید به سادگی از این کار اجتناب کنید. بعضی از افراد در این مهارت های انسانی از سایرین بهتر هستند. اما با توسعه مهارت انسانی می­توانید پیشرفت خوبی در شغل خود ایجاد کنید.”

نظر بدهید