طراحان برجسته تجربه کاربری نیز تحلیلگران بزرگی هستند.

آن­ها درمورد هرچیزی سؤال می­پرسند. آن­ها از مشکلات مسیر آگاهند و فرضیات را با بررسی داده های کمی و کیفی اعتبارسنجی می کنند. آن­ها همیشه در محدوده صفحات و سیستم ها فکر می کنند.

به عنوان یک طراح تجربه کاربری، اولین  مهارتی که باید تصحیح کنید فرآیندهای فکری خودتان است. در غیر این صورت ممکن است شما جذاب ترین راه حل را برای یک مسئله­ی اشتباه طراحی کنید. شما می توانید طی چند هفته فرآیند­های فکری صحیح را فرابگیرید اما استاد شدن در آن­ها یک عمر زمان می خواهد.

نظر بدهید